OFERTA NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Nasza oferta pozwoli wybrać każdemu rodzicowi odpowiedni zakres czasowy opieki nad jego dzieckiem w zależności od indywidualnych potrzeb.
Na miesięczną opłatę naliczaną za pobyt każdego dziecka w przedszkolu uwzględnia się CZESNE (w wysokości adekwatnej do wybranej opcji godzinowej) oraz OPŁATĘ ZA WYŻYWIENIE * (pomnożoną razy ilość dni roboczych w miesiącu).

*W przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecnośći dziecka opłata za wyżywienie w tym dniu/ach jest odliczana w następnym miesiącu rozliczeniowym.
OPŁATY MIESIĘCZNE

  1. WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE:


opłata 14 zł/dzień - śniadanie(II śniadanie)+obiad+podwieczorekIsnieje możliwość zamawiania pojedyńczych posiłków(nie dotyczy "rozbijania" obiadu na zupę i II danie), po uprzednim poinformowaniu placówki o zaistniałym fakcie.


Jedzenie dla naszych placówek w Krakowie dostarcza codziennie o ustalonych porach krakowska firma cateringowa. Więcej informacji w placówce.


2. WPISOWE- opłata jednorazowa przy zapisaniu dziecka na dany rok szkolny. W kolejnych latach kontynuacji pobytu dziecka w placówce
płatna we wrześniu

Jest to opłata jednorazowa płatna przy zapisie dziecka do placówki po raz pierwszy. Z opłaty pokrywane jest ubezpieczenie dziecka w pierwszym roku trwania umowy o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych, a także zakupywane są materiały dydaktyczne, papiernicze i higieniczne.*


*Po podpisaniu umowy-zapisaniu dziecka, obowiązuje wpłata WPISOWEGO (Opłata jednorazowa, bezzwrotna. Również w przypadku podpisania umowy i późniejszej rezygnacji!) Płatna przelewem na konto Przedszkola do 5-ciu dni (od dnia podpisania umowy) w wysokości 500 zł.


* W przypadku kontynuacji eduakcji przez dziecko w naszej placówce przez kolejne lata, pobierana będzie co rocznie jedynie dodatkowa opłata w wysokości 300 zł

* Dotyczy wszystkich opcji w ofercie placowki.


3. CZESNE:


* Czesne - jego wysokość uwarunkowana jest ilością godzin, które dziecko spędza w przedszkolu.


  • Opcja I - pobyt dziecka w placówce od 7:00- 14:30 - 600 zł/mc

  • Opcja II- całodzienny pobyt dziecka w placówce od 7:00 do 17:00- 700 zł/mc

4. OPŁATY DODATKOWE:

  • obowiązkowe ubezpieczenie na każdy nowy rok szkolny, płatne we wrześniu (dotyczy również Delfinków kontynuujących pobyt w przedszkolu kolejny rok- zawarte we wpisowym)
  • podręczniki-karty pracy. Dla trzylatków opcjonalnie, dla cztero- i pięcio- latków obowiązkowe.
  • wycieczki do teatru, kina, zoo lub inne zorganizowane wyjścia poza teren przedszkola
  • specjalistyczne, dodatkowe zajęcia psychologiczne oraz logopedyczne na życzenie Rodzica w trybie indywidualnych spotkań ze specjalistą na terenie przedszkola.
  • opłata za dodatkową godzinę ponad wymiar czasu określony w umowie. Płatne 20 zł za każda rozpoczętą godzinę.
  • opieka po godzinach pracy przedszkola(po godzinie 17:00) Płatna 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
  • wszelkie zajęcia dodatkowe wymagające zatrudnienia osób z zewnątrz w celu ich zorganizowania, m.in. nauka pływania, karate, gra w szachy, nauka tańca towarzyskiego, balet i inne w zależności od woli rodziców i utworzenia się grupy chętnych dzieci.


Wszystkie opłaty za przedszkole naliczane są na początku każdego miesiąca przez Dyrekcję przedszkola oraz są płatne na konto przedszkola
do 5 – go każdego miesiąca na nr konta ALIOR BANK: 33 2490 0005 0000 4530 3303 5942


RABAT RODZINNY*

Masz więcej niż jedno dziecko w wieku przedszkolnym? Za każde dziecko zapłacisz 50 zł mniej w rozliczeniu miesięcznym czesnego!

*Rabat Rodzinny jest uwzględniany przy zapisie kolejnego dziecka. Rabat rodzinny obowiązuje jedynie w przypadku pełnej opłaty za czesne (nie dotyczy dzieci zapisanych na karnety).

* Rabat 10% na co miesięczne czesne ( w zależności od wybranej opcji godzinowej) dla Delfinków, których młodsze rodzeństwo uczęszcza po sąsiedzku do żlobka "Artystyczna Akademia Malucha" na ulicy Przemiarki 23.