Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem świąt oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy.


PRZERWA WAKACYJNA

 • Oddział ul. Przemiarki 23A/3

Przerwa: 30.07-12.08.2018 r.

 • Oddział Kijanki:


Przerwa: 30.07-12.08.2018 r.


Dni wolne od zajęć w roku przedszkolnym 2018/2019

 1. Wszystkie dni i święta ustawowo wolne od pracy
 2. 2.11, 24.12, 27.12, 28.12, 31.12.2018, 02.05.2019, 21.06.2019

 3. Przedszkole zastrzega sobie prawo do skrócenia godzin pracy placówki do godziny 15:00 w dniu 31 grudnia oraz w Wielki Piątek (jeśli są ta dni robocze) W przypadku nie pojawienia się w tym dniu w placówce minimalnej ilości dzieci tj. 10 podopiecznych, placówka zastrzega sobie prawo do dnia wolnego w tym terminie ze względów ekonomicznych. Nie wpływa to na wysokość w opłacie czesnego w danym okresie.
W ramach czesnego organizujemy zajęcia:

  1. język angielski - 3 razy dziennie, każdego dnia różnymi metodami, łatwo przyswajalnymi nawet przez najmłodsze dzieci.
  2. drugi język obcy – (w grupie pięciolatków) zajęcia prowadzone każdego dnia (zajęcia zostaną wprowadzone do stałego programu zajęć za wolą rodziców i uprzednim wyborem dodatkowego języka)
  3. zajęcia ruchowe/gimnastyczne
  4. zajęcia rytmiczne
  5. zajęcia muzyczno-taneczne
  6. zajęcia plastyczne
  7. zajęcia teatralne,
  8. zajęcia relaksacyjne
  9. grupowe zajęcia logopedyczne (1 raz w tygodniu),
  10. warsztaty podróżnoczo-przyrodnicze.

Oprócz zajęć zawartych w realizacji podstawy programowej realizujemy także szereg innych zajęć dodatkowych za dodatkową opłatą, takich jak:
nauka pływania, karate, gra w szachy, nauka tańca towarzyskiego, balet i inne w zależności od woli rodziców i utworzenia się grupy chętnych dzieci.

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.